Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Thành phần hồ sơ: – Đơn đề nghị cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc theo mẫu do Bộ Y tế quy định – Bản chính Chứng chỉ hành nghề dược của người quản lý chuyên môn về dược phù hợp với hình thức tổ chức kinh doanh và bản sao Giấy […]

Các điều kiện đối với chủ thể bán lẻ dược phẩm

Kinh doanh bán lẻ dược phẩm là một trong những ngành nghề đòi hỏi những yêu cầu pháp lý khắt khe đối với đối tượng hành nghề. Theo đó, các điều kiện đối với chủ thể bán lẻ dược phẩm được quy định tại luật Dược cũng như các nghị định, thông tư có liên quan […]