Các điều kiện đối với chủ thể bán lẻ dược phẩm

Kinh doanh bán lẻ dược phẩm là một trong những ngành nghề đòi hỏi những yêu cầu pháp lý khắt khe đối với đối tượng hành nghề. Theo đó, các điều kiện đối với chủ thể bán lẻ dược phẩm được quy định tại luật Dược cũng như các nghị định, thông tư có liên quan như sau:

  1. Tiêu chuẩn chung của người hành nghề dược: Chứng chỉ hành nghề dược

1.1. Người được cấp Chứng chỉ hành nghề dược phải có văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của cơ sở bán lẻ thuốc, cụ thể là:

1.1.1. Chủ nhà thuốc ở các thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố, thị xã thuộc tỉnh phải có bằng tốt nghiệp đại học dược và thời gian thực hành ít nhất 05 năm tại cơ sở dược hợp pháp; đối với các địa bàn khác phải có bằng tốt nghiệp đại học dược và thời gian thực hành ít nhất 02 năm tại cơ sở dược hợp pháp. Dược sĩ đại học tốt nghiệp hệ chuyên tu được đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề ngay sau khi tốt nghiệp;

1.1.2. Chủ quầy thuốc phải có bằng tốt nghiệp từ trung học chuyên nghiệp dược trở lên và có thời gian thực hành ít nhất 02 năm tại cơ sở dược hợp pháp;

1.1.3. Chủ đại lý bán thuốc của doanh nghiệp phải có văn bằng dược tá trở lên và thời gian thực hành ít nhất 02 năm tại cơ sở dược hợp pháp;

1.1.4. Người quản lý tủ thuốc trạm y tế phải có trình độ chuyên môn từ dược tá trở lên và có thời gian thực hành về dược ít nhất 02 năm tại cơ sở dược hợp pháp; trường hợp chưa có người có trình độchuyên môn từ dược tá trở lên thì phải có người có trình độ chuyên môn từ y sĩ trở lên đứng tên.

1.2. Có đạo đức nghề nghiệp

1.3. Có đủ sức khỏe để hành nghề dược.

các điều kiện đối với chủ thể bán lẻ dược phẩm
các điều kiện đối với chủ thể bán lẻ dược phẩm
  1. Tiêu chuẩn cung của người phụ trách chuyên môn cũng là một trong các điều kiện đối với chủ thể bán lẻ dược phẩm:

Người quản lý chuyên môn về dược phải có Chứng chỉ hành nghề dược phù hợp với từng hình thức tổ chức kinh doanh của cơ sở bán lẻ như sau:

Người bán lẻ thuốc tại cơ sở bán lẻ thuốc quy định tại nhà thuốc, quầy thốc, đại lý bán thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc chuyên bán thuốc đông y, thuốc từ dược liệu phải có trình độ chuyên môn từ dược tá trở lên; tại tủ thuốc cửa trạm y tế phải có chuyên môn về y, dược.

Cơ sở pháp lý:

1. Luật Dược năm 2005;

2. Nghị định 79/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược

3. Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược

4. Thông tư số 02/2007/TT-BYT: Thông tư Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược

5. Thông tư 46/2011/TT-BYT về Nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” do Bộ Y tế ban hành

Trên đây là các điều kiện đối với chủ thể bán lẻ dược phẩm. Ngoài ra để tiến hành hoạt động bán lẻ dược phẩm, bạn cần tìm hiểu thêm về điều kiện về địa điểm bán lẻ dược phẩm. Nếu bạn còn những vướng mắc, băn khoăn, chúng tôi rất vui lòng giải đáp giúp bạn. Xin liên hệ số điện thoại: 0977 184 216 hoặc đia chỉ mail : Luatthanhthai@gmai.com  để nhận được sự tư vấn và các dịch vụ pháp lý.

Công ty TNHH Luật Thành Thái

Nhằm đáp ứng những nhu cầu của quý khách hàng về dịch vụ pháp lý Công ty TNHH Thành Thái và Đồng nghiệp đã đuợc thành lập

Fanpage Chat Zalo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *