Công dân Việt Nam nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi

Hiện nay, do nhu cầu giao lưu quốc tế nên việc công dân Việt Nam nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi. Việc làm đó thể hiện tính nhân văn của con người. Tuy nhiên, việc nhận con nuôi này được pháp luật quy định phải thực hiện đăng ký với cơ quan nhà […]

Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài tại Hải Phòng

Nuôi con nuôi là một là một việc rất có ý nghĩa khi những đứa trẻ không may lại gặp được những người cha mẹ nuôi tốt bụng và có điều kiện chăm sóc tốt. Hiện nay, sự giao lưu kinh tế, văn hóa giữa người nước ngoài và người Việt trên lãnh thổ Việt Nam […]

Tư vấn mức lệ phí đăng ký nuôi con nuôi

Nuôi con nuôi thể hiện tính nhân văn, nhân đạo trong cuộc sống. Hiện nay do nhu cầu hợp tác và mở rộng giao lưu văn hóa, hợp tác phát triển giữa Việt Nam và các nuớc trong khu vực, thế giới vấn đề nuôi con nuôi không chỉ ở Việt Nam mà còn phát […]

Đăng ký nuôi con nuôi thực tế

Nuôi con nuôi thể hiện tính nhân văn, nhân đạo trong cuộc sống. Trong thực tế xã hội Việt Nam, và trong gia đình Việt Nam phổ biến tình trạng cho và nhận nuôi con nuôi thực tế và không đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. Với đội ngũ nhân viên, luật sư, […]

Tư vấn tìm gia đình thay thế cho trẻ em được nuôi dưỡng

Nuôi con nuôi thể hiện tính nhân văn, nhân đạo trong cuộc sống. Hiện nay do nhu cầu hợp tác và mở rộng giao lưu văn hóa, hợp tác phát triển giữa Việt Nam và các nuớc trong khu vực, thế giới vấn đề nuôi con nuôi không chỉ ở Việt Nam mà còn phát […]

Tư vấn các hành vi bị cấm trong việc nhận nuôi con nuôi

Nuôi con nuôi thể hiện tính nhân văn, nhân đạo trong cuộc sống. Hiện nay do nhu cầu hợp tác và mở rộng giao lưu văn hóa, hợp tác phát triển giữa Việt Nam và các nước trong khu vực, thế giới vấn đề nuôi con nuôi không chỉ ở Việt Nam mà còn phát […]

Tư vấn các trường hợp không được nhận con nuôi

Thể hiện tính nhân văn, nhân đạo trong cuộc sống. Hiện nay do nhu cầu hợp tác và mở rộng giao lưu văn hóa, hợp tác phát triển giữa Việt Nam và các nước trong khu vực, thế giới vấn đề nuôi con nuôi không chỉ ở Việt Nam mà còn phát sinh giữa các […]