04 hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động hóa chất là gì?

04 hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động hóa chất là gì? Hãy cùng Luật Thành Thái tìm hiểu qua bài viết sau đây: Hoạt động hóa chất là hoạt động đầu tư, sản xuất, sang chai, đóng gói, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển, cất giữ, bảo quản, sử dụng, nghiên cứu, thử nghiệm […]

Xử lý vi phạm trong lĩnh vực hóa chất được quy định như thế nào?

Xử lý vi phạm trong lĩnh vực hóa chất được quy định như thế nào? Hãy tìm hiểu qua bài viết dưới đây để tránh những rủi ro không đáng có. Xử lý vi phạm trong lĩnh vực hóa chất được quy định tại Nghị định 115/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị […]

Cách ghi thông tin trên nhãn hóa chất như thế nào?

Cách ghi thông tin trên nhãn hóa chất như thế nào? Luật Thành Thái sẽ gửi tới Quý khách cách ghi thông tin trên nhãn hóa chất qua bài viết dưới đây. Trên nhãn hóa chất bạn cần có các thông tin sau: tên hóa chất, mã nhận dạng hóa chất, hình đồ cảnh báo, […]

Chế độ khai báo hóa chất nhập khẩu được quy định như thế nào?

Chế độ khai báo hóa chất nhập khẩu được quy định tại Nghị định 113/2017/NĐ-CP. Các trường hợp không phải khai báo tham khảo tại đây: Hướng dẫn khai báo hóa chất 1. Quy trình khai báo hóa chất: – Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất phải khai báo có trách nhiệm thực […]

Cấp giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1

Để được sản xuất hóa chất bảng 1, bạn cần có Giấy phép sản xuất hoá chất Bảng trước khi đi vào hoạt động, kinh doanh. Luật Thành Thái gửi tới Quý khách các thông tin về thủ tục xin cấp Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1. – Thủ tục xin Giấy phép xuất […]

Thủ tục xin cấp giấy phép xuất nhập khẩu hóa chất Bảng 1

Để được xuất nhập khẩu hoá chất Bảng 1, bạn cần có Giấy phép xuất nhập khẩu hóa chất Bảng. Luật Thành Thái gửi tới Quý khách các thông tin về Giấy phép xuất nhập khẩu hóa chất Bảng. Nội dung tham khảo liên quan: – Hướng dẫn khai báo hóa chất – Thủ tục xin cấp […]