Điều Kiện Hành Nghề Chỉ huy Trưởng Công Trường Mới Nhất

Chỉ huy trưởng công trường là chức danh có nhiệm vụ rất quan trọng trong việc tổ chức đưa ra các giải pháp và quyết định đúng đắn nhất để công trình được thực hiện đúng tiến độ và giai đoạn của dự án được xây dựng. Và là chức danh không thể thiếu trong bất kì một dự án thi công xây dựng công trình nào. Vậy Điều Kiện Hành Nghề Chỉ huy Trưởng Công Trường Mới Nhất cần những gì?

svg%3E

Khoản 12 Nghị Đinh số 100/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Điều 53 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP quy định như sau:

  1. Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng như sau:

a) Hạng I: Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I; hoặc đã làm chỉ huy trưởng công trường ít nhất 01 công trình từ cấp I hoặc 02 công trình từ cấp II cùng loại trở lên.

b) Hạng II: Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng II; hoặc đã làm chỉ huy trưởng công trường ít nhất 01 công trình từ cấp II hoặc 02 công trình từ cấp III cùng loại trở lên.

c) Hạng III: Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng III; hoặc đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng ít nhất 01 công trình từ cấp III hoặc 02 công trình từ cấp IV cùng loại trở lên.

2. Phạm vi hoạt động:

a) Hạng I: Được làm chỉ huy trưởng công trường đối với tất cả các công trình cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng; hoặc cùng loại với công trình đã làm chỉ huy trưởng công trường.

b) Hạng II: Được làm chỉ huy trưởng công trường đối với công trình từ cấp II trở xuống cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng; hoặc cùng loại với công trình đã làm chỉ huy trưởng công trường.

c) Hạng III: Được làm chỉ huy trưởng công trường đối với công trình cấp III, cấp IV cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hoặc; cùng loại với công trình đã tham gia thi công xây dựng.”

Như vậy, muốn hành nghề chỉ huy trưởng công trường, cá nhân phải đáp ứng một trong hai điều kiện.

Một là có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng tương ứng với cấp công trình cá nhân đó dự định tham gia làm chỉ huy trưởng.

Hai là đã có kinh nghiệm làm chỉ huy trưởng công trình có cấp tương đương với cấp công trình cá nhân đó dự định tham gia làm chỉ huy trưởng.

Công ty TNHH Luật Thành Thái

Nhằm đáp ứng những nhu cầu của quý khách hàng về dịch vụ pháp lý Công ty TNHH Thành Thái và Đồng nghiệp đã đuợc thành lập

Fanpage Chat Zalo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *