ĐIỀU KIỆN VỀ CHỦ THỂ ĐỂ HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ CÓ HIỆU LỰC

Ở Việt Nam hiện nay mô hình đại lý đang trở nên rất phổ thông, nhưng rất nhiều người vẫn còn đang không biết điều kiện về chủ thể để hợp đồng đại lý có hiệu lực phải thỏa mãn điều kiện gì. Công ty Luật Thành Thái chúng tôi cung cấp cho bạn những thông tin về điều kiện về chủ thể để hợp đồng đại lý có hiệu lực.

Tại Điều 166 Luật thương mại 2005 quy định:

Đại lý thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thoả thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hoá cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng thù lao

Hay nói cách khác đại lý chỉ là bên đứng ra bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ thay cho doanh nghiệp. Các đại lý tuyệt đối không được quy định các điều kiện về mua bán, giá cả,… trái với các chính sách của doanh nghiệp trừ trường hợp có thỏa thuận trong hợp đồng đại lý. Điều này cũng có nghĩa bên giao đại lý là chủ sở hữu đối với hàng hoá đã giao cho bên đại lý.

Hợp đồng đại lý thương mại có hai bên chủ thể là bên giao đại lý và bên đại lý. Bên giao đại lý và Bên đại lý  Theo điều 167 luật thương mại 2005 quy định:

“1. Bên giao đại lý là thương nhân giao hàng hoá cho đại lý bán hoặc giao tiền mua hàng cho đại lý mua hoặc là thương nhân uỷ quyền thực hiện dịch vụ cho đại lý cung ứng dịch vụ.

2. Bên đại lý là thương nhân nhận hàng hoá để làm đại lý bán, nhận tiền mua hàng để làm đại lý mua hoặc là bên nhận uỷ quyền cung ứng dịch vụ.”

 

-Theo quy định trên thì điều kiện chủ thể của hai bên trong hợp đồng đại lý phải đảm bảo điều kiện là thương nhân. Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh(Theo khoản 1 điều 6 luật thương mại)

điều kiện chủ thể của đại lý
điều kiện chủ thể của đại lý

Nguyên tắc chung về điều kiện về chủ thể để hợp đồng đại lý có hiệu lực theo quy định của BLDS là các bên ký kết hợp đồng phải có năng lực chủ thể để thực hiện nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng.  Trong hoạt động đại lý thương mại, bên đại lý vừa là một bên chủ thể của hợp đồng đại lý vừa là một bên chủ thể của hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ nên để đảm bảo năng lực chủ thể để thực hiện các nghĩa vụ phát sinh từ các hợp đồng nói trên thì bên đại lý vừa phải đăng ký kinh doanh ngành nghề đại lý vừa phải có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với loại hàng hóa, dịch vụ mà mình làm đại lý

 

Vậy bên đại lý và bên giao đại lý được thành lập hợp pháp, có đăng kí kinh doanh đúng theo ngành nghề mình kinh doanh.

 

– Ngoài điều kiện về chủ thể để hợp đồng đại lý có hiệu lực, người ký hợp đồng phải là người đại diện theo pháp luật của công ty (được ghi trong điều lệ) hoặc là người được người đại diện theo pháp luật của công ty (Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên) ủy quyền để ký kết hợp đồng này.

Các công ty phải bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Quyết định số 337/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và đầu tư quy định về hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam. Hãy liên hệ với công ty Thành Thái chúng tôi để được hỗ trợ, tư vấn về doanh nghiệp, xin các loại giấy phép bán buôn, bán lẻ , các loại giấy phép về phòng cháy chữa cháy

 

 

Công ty TNHH Luật Thành Thái

Nhằm đáp ứng những nhu cầu của quý khách hàng về dịch vụ pháp lý Công ty TNHH Thành Thái và Đồng nghiệp đã đuợc thành lập

Fanpage Chat Zalo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *