Làm Cách Nào Để Chuyển Hộ Khẩu Từ Tỉnh Này Sang Tỉnh Khác

svg%3E
LUẬT THÀNH THÁI: 0982.998.824

Công dân có quyền tự do cư trú theo quy định của Luật cư Trú năm 2006 sửa đổi bổ sung năm 2013 và các quy định khác của pháp luật có liên quan Công dân có đủ điều kiện đăng ký thường trú có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký thường trú. Quyền tự do cư trú của công dân chỉ bị hạn chế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và theo trình tự thủ, thủ tục do pháp luật quy định. Nhằm đáp ứng nhu cầu về thủ tục đăng ký thường trú cho cơ quan tổ chức, hộ gia đình, công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài vẫn còn quốc tịch Việt Nam muốn trở về Việt Nam sinh sống.

Đăng ký thường trú là việc công dân đăng ký nơi thường trú của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được cơ quan này làm thủ tục đăng ký thường trú, cấp số sổ hộ khẩu cho họ. Với điều kiện là công dân phải có chỗ ở hợp pháp ở tỉnh nào thì được đăng ký thường trú tại tỉnh đó. trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhà của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở đồng ý bằng văn bản.

Sau đây là Thủ tục chuyển hộ khẩu từ tỉnh này sang tỉnh khác:

1. Trường Hợp Chuyển Hộ Khẩu Từ Tỉnh Này Sang Tỉnh Khác

Bất kỳ công dân nào khi chuyển khẩu từ tỉnh này sang tỉnh khác thì đều được cấp giấy chuyển hộ khẩu theo quy định của pháp luật. Giấy chuyển hộ khẩu được cấp trong các trường hợp sau:

 • Công dân chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh mà mình đang sinh sống.
 • Công dân chuyển đi ngoài phạm vi thị xã, huyện quận của thành phố trực thuộc trung ương, thị xã, thành phố thuộc tỉnh mình đang sinh sống.

2. Không cần phải cấp giấy chuyển hộ khẩu trong những trường hợp sau

 • Học sinh, sinh viên học tại các trường đại học, cao đẳng thuộc tỉnh khác.
 • Thực hiện nghĩa vụ quân sự tại tỉnh thành khác.
 • Được tuyển vào quân đội nhân dân, Công an nhân dân ở tập trung doanh trại hoặc ở nhà ở tập thể ở tỉnh khác.
 • Chấp hành những hình phạt tù, quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh, cơ sở cai nghiện,… tại tỉnh thành khác.

3. Thẩm quyền Chuyển Hộ Khẩu Từ Tỉnh Này Sang Tỉnh Khác

 • Công an quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền đăng ký thường trú tại quận, huyện, thị xã trược thuộc thành phó trực thuộc trung ương.
 • Công an xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh có thẩm quyền đăng ký thường trú tại các xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh. Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh có thẩm quyền đăng ký thường trú tại thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

svg%3E

4. Những Thủ Tục Xin Chuyển Khẩu Và Nhập Khẩu

a. Hồ sơ xin chuyển khẩu

 • Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu theo mẫu có sẵn.
 • Sổ Hộ Khẩu bản chính.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ thì có quan có thẩm quyền sẽ phải cấp giấy chuyển khẩu cho công dân.

b. Hồ sơ xin nhập khẩu

 • Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;
 • Bản khai nhân khẩu (đối với trường hợp phải khai bản khai nhân khẩu);
 • Giấy chuyển hộ khẩu đối với các trường hợp sau: Chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh; Chuyển đi ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
 • Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú (sau đây viết gọn là Nghị định số 31/2014/NĐ-CP).

Thời hạn giải quyết,Kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ trong thời hạn 15 ngày. Cơ quan có thẩm quyền sẽ phải cấp sổ hộ khẩu cho công dân đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú. Nếu cơ quan có thẩm quyền không cấp sổ hộ khẩu thì cần phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trên đây là Thủ tục chuyển hộ khẩu từ tỉnh này sang tỉnh khác. Nếu bạn còn những vướng mắc, băn khoăn, chúng tôi rất vui lòng giải đáp giúp bạn. Xin liên hệ số điện thoại: 0982 998 824  để nhận được sự tư vấn và các dịch vụ pháp lý.

Bài Viết Liên Quan:

https://luatthanhthai.vn/cap-moi-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat.html

https://luatthanhthai.vn/cac-dieu-kien-de-thanh-lap-doanh-nghiep.html

Dịch vụ thành lập công ty uy tín tại Hà Nội

 

 

Công ty TNHH Luật Thành Thái

Nhằm đáp ứng những nhu cầu của quý khách hàng về dịch vụ pháp lý Công ty TNHH Thành Thái và Đồng nghiệp đã đuợc thành lập

Fanpage Chat Zalo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *