Hợp nhất các loại hình doanh nghiệp

Trong quá trình phát triển và kinh doanh của mình doanh nghiệp có thể thay đổi cơ cấu, và cách thức huy động vốn cũng như hoạt động quản lý nội bộ của mình dẫn đến việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, các loại hình công ty trong doanh nghiệp. Nắm bắt được điều đó Luật Thành Thái Với phuơng châm “Chuyên nghiệp, hiệu quả, chính xác” là thước đo, “Thành công của khách hàng” là kết quả. Luật Thành thái luôn là đối tác tin cậy, đảm bảo để hoàn thiện các yêu cầu của khách hàng.

1. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở.
2. Thành phần hồ sơ:
2.1. Các doanh nghiệp hợp nhất phải có cùng loại hình. (ex: TNHH- TNHH, CP-CP- CP)
2.2. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

2.3. Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

2.4. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

2.5. Dự thảo điều lệ công ty.
2.6. Danh sách thành viên đối với công ty TNHH 2+ và Danh sách cổ đông đối với công ty cổ phần.
2.7. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.
2.8. Quyết định hợp nhất công ty,
2.9. Biên bản họp của hội đồng thành viên, hội đồng cổ đông về việc hợp nhất công ty.
2.10. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ khác tương đương.
2.1. Các giấy tờ chứng thực cá nhân Chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật;

3Căn cứ pháp lý

3.1. Luật Doanh nghiệp năm 2014.

3.2. Nghị định số 78/2015/NĐ-CP  ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

3.3. Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật doanh nghiệp.

3.4. Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v Hệ  thống ngành kinh tế Việt nam.

3.5. Công văn 4211/BKHĐT-ĐKKD Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp để đảm bảo thực hiện Luật Doanh nghiệp năm 2014 từ ngày 01/07/2015.

Công ty TNHH Luật Thành Thái

Nhằm đáp ứng những nhu cầu của quý khách hàng về dịch vụ pháp lý Công ty TNHH Thành Thái và Đồng nghiệp đã đuợc thành lập

Fanpage Chat Zalo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *