Đôi điều về Điều lệ Công ty – Ví như “Hiến pháp”

Bạn biết gì về Điều lệ công ty. Nội dung quy định như thế nào cho chặt chẽ, Giữa quy định của Luật và Điều lệ có khác biệt thì ra sao….? Để đươc tư vấn chi tiết và đầy đủ về Điều lệ, dự liệu các trường hợp có thể xảy ra, hãy đến với Luật Thành Thái để được hỗ trợ tư vấn – Liên hệ : 0814 393 779

wAAACwAAAAAAQABAEACAkQBADs=
Tư vấn soạn thảo Điều lệ công ty – hotline 0814 393 779

1. Điều lệ công ty khi nào cũng phải có

Điều lệ công ty là văn bản quan trọng nhất, có hiệu lực cao nhất đối với một công ty. Giống như một bản Hiến pháp đối với một quốc gia. Điều lệ không được trái với các quy định bắt buộc của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan. Điều lệ là khung pháp lý ghi nhận các nội dung cơ bản nhất, cần thiết nhất về cơ cấu tổ chức, quản trị, kiểm soát, điều hành cho đến việc cải tổ và chấm dứt hoạt động của công ty.

Tất cả các doanh nghiệp là công ty đều phải có điều lệ. Riêng doanh nghiệp tư nhân, không phải là công ty nên không có và không bao giờ có điều lệ.

Khi đăng ký kinh doanh công ty phải có điều lệ, bao gồm Điều lệ khi đăng kí doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động.

Điều lệ khi đăng kí doanh nghiệp:phải có họ tên và chữ ký của một người là chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên hoặc tất cả những người tham gia thành lập công ty như thành viên công tyTNHH hai thành viên trở lên, cổ đông sáng lập hoặc thành viên hợp danh.

Điều lệ được sửa đổi bổ sung: Chỉ cần có họ tên và chữ ký của một người đại diện như chủ sở hữu hoặc người đại diện như chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty hợp danh.

2. Nội dung Điều lệ công ty, theo Luật và khác Luật

 Luật Danh nghiệp 2014 quy định Điều lệ có 13 nội dung chủ yếu sau:

STT Nội dung Chi tiết
1

Tên, địa chỉ trụ sở chính công ty

Tên, địa chỉ trụ sở chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có). Như vậy tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện không phải ghi trên Giấy chứng nhận ĐKKD nhưng vẫn phải ghi nhận trong Điều lệ. Các địa điểm kinh doanh (cửa hàng, kho tàng, phòng giao dịch của Doanh ngân hàng không nhất thiết phải ghi trong Điều lệ).
2

Ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề là vấn đề phải được cơ quan cao nhất của doanh nghiệp quyết định. Vì vậy nếu ngành nghề kinh doanh nào chưa được ghi nhận trong Điều lệ thì sẽ chưa đủ điều kiện để làm thủ tục đăng kí kinh doanh ngành nghề đó. Về nguyên tắc doanh nghiệp có thể ghi tất cả các ngành nghề có điều kiện và không điều kiện theo danh sách ngành cấp 4 trong Điều lệ.
3

Vốn

điều lệ

Tổng vốn điều lệ; Tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá đối với từng loại cổ phần (công ty cổ phần). Riêng việc tăng vốn đối với công ty cổ phần thì có thể lựa chọn một trong hai cách: Ghi số cổ phần chào bán hoặc số cổ phần đã bán.

Tại thời điểm năm 2020 việc chuyển nhượng cổ phần không cần thực hiện thủ tục thông báo với phòng ĐKKD. Do vậy chỉ cần lưu hồ sơ nội bộ công ty.

4

Thông tin cá nhân của Giám đốc, thành viên công ty

Họ tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; chủ sở hữu công ty; thành viên công ty TNHH; cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên công ty TNHH và công ty hợp danh, số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần của từng loại của cổ đông sáng lập. Nhiều thông tin trong số này không được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp.
5

Quyền và nghĩa vụ của thành viên, cổ đông

Nếu không có quy định gì khác biệt thì chỉ cần ghi theo các quy định của Luật doanh nghiệp 2014.
6

Cơ cấu tổ chức quản lý

Nội dung này bắt buộc phải ghi theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, và quy định cụ thể , chi tiết thêm tùy theo yêu cầu thực tế của công ty.
7

Người đại diện theo pháp luật của công ty

Chỉ ghi một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật của công ty và ghi theo chức danh. Không yêu cầu phải ghi họ tên cụ thể. Tuy nhiên quy định này bỏ sót về việc quy định quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp có nhiều người đại diện theo pháp luật.
8

Thể thức thông qua quyết định của công ty, nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ

Ví dụ: thông qua bằng biểu quyết giơ tay, bỏ phiếu….

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ, nếu không có quy định thêm như chuyển qua cấp nào, ai tham gia giải quyết thì theo 4 nguyên tắc chung của pháp luật là thương lượng, hòa giải, Tòa án và trọng tài

9

Căn cứ vào phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và kiểm soát viên

Thực tế có thể chỉ quy định về nguyên tắc giao cho cơ quan có thẩm quyền xác định cụ thể
10

Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp (công ty TNHH), cổ phần (công ty cổ phần)

Điều lệ quy định thêm (nếu có) ngoài hai trường hợp luật định là thành viên hoặc cổ đông đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông về 2 vấn đề sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên hoặc cổ đông và Hội đồng thành viên về việc tổ chức lại công ty.
11

Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh

Chẳng hạn như có hay không việc trích lập quỹ nghiên cứu khoa học phát triển
12

Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty

Ghi lại các quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và nếu có thêm thì bổ sung.
13

Thể thức sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty

Đó là thủ tục, tỷ lệ biểu quyết sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Điều luật về nội dung của Điều lệ công ty đã không quy định một trong các nội dung phải có trong Điều lệ mà chính Luật đã quy định  tại một điều luật khác đó là việc “Quản lý, sử dụng và lưu trữ con dấu”.

—————————————————————————————————————————————

Tên đây là những thông tin tham khảo, hy vọng có thể mang lại thông tin hữu ích cho Quý khách. Ngoài ra, Luật Thành Thái cung cấp các dịch vụ thành lập doanh nghiệp. Các loại Giấy phép con. Tư vấn nội bộ, hợp đồng …. khi quý khách hàng có nhu cầu. Luật Thành Thái  luôn lấy kết quả của quý khách là mục tiêu, sự hài lòng của khách hàng là thước đo. 

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được sự tư vấn kịp thời, dịch vụ nhanh gọn, chính xác!

thanh lap doanh nghiep luatthanhthai 9

CÔNG TY TNHH THÀNH THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP

Địa chỉ : Phòng 1202, Tầng 12 Tòa B3D, đường Mạc Thái Tổ, phường Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại : 0814 393 779       Email: luatthanhthai@gmail.com

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách!

Công ty TNHH Luật Thành Thái

Nhằm đáp ứng những nhu cầu của quý khách hàng về dịch vụ pháp lý Công ty TNHH Thành Thái và Đồng nghiệp đã đuợc thành lập

Fanpage Chat Zalo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *