HƯỚNG DẪN THỦ TỤC TÁCH DOANH NGHIỆP

Trong quá trình hoạt động, có thể do nhu cầu phát triển của Doanh nghiệp mà các doanh nghiệp có thể tách ra thành công ty mới. Thủ tục tách Doanh nghiệp khá phức tạp, sau đây chúng tôi xin hướng dẫn quý khách hàng về thủ tục tách doanh nghiệp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

Thủ-tục-chia-tách-công-ty-cổ-phần-tại-Nghệ-An
Thủ-tục-chia-tách-công-ty
  1. Hồ sơ

Trường hợp tách công ty cổ phần

–          Nghị quyết tách công ty của Đại hội đồng cổ đông về việc tách công ty;

–          Biên bản cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông về việc tách công ty;

–          Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;

–          Điều lệ công ty cổ phần được tách và công ty cổ phần bị tách;

–          Thông báo lập sổ đăng ký cổ đông;

–          Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhận của thành viên mới;

–          Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị tách.

Trường hợp tách công ty TNHH

–          Nghị quyết tách công ty của Hội đồng thành viên về việc tách công ty;

–          Biên bản cuộc họp của Hội đồng thành viên về việc tách công ty;

–          Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;

–          Điều lệ công ty TNHH được tách và công ty TNHH bị tách;

–          Thông báo lập sổ đăng ký thành viên;

–          Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhận của thành viên mới;

–          Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị tách.

  1. Cơ quan thực hiện: Sở kế hoạch và đầu tư nơi công ty bị tách

  2. Thời gian thực hiện: Trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  3. Quyền và trách nhiệm sau khi tách doanh nghiệp: Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác.
  4. Văn bản pháp luật tham khảo

– Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

– Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

Công ty TNHH Luật Thành Thái

Nhằm đáp ứng những nhu cầu của quý khách hàng về dịch vụ pháp lý Công ty TNHH Thành Thái và Đồng nghiệp đã đuợc thành lập

Fanpage Chat Zalo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *