Những lưu ý về thuế – kế toán của chi nhánh công ty

Công ty của Quý khách có nhiều chi nhánh ở các tỉnh thành. Nhằm giúp Quý khách hiểu rõ hơn các hoạt động về thuế – kế toán của chi nhánh công tyđược kê khai như thế nào… LUẬT THÀNH THÁI gửi đến Quý khách bài viết sau:

XEM THÊM:

Mô hình quản trị doanh nghiệp đa dạng và linh hoạt

Trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Dịch vụ thành lập công ty uy tín tại Hà Nội

svg%3E

1. Chi nhánh công ty là gì?

Chi nhánh công ty là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp. Có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. (theo Khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2014).

Do đó, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp. Không có vốn riêng và cũng không có tư cách pháp nhân.

Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh tại một địa phương theo địa giới hành chính.

Các hình thức hạch toán của chi nhánh công ty:

Hiện nay, khi đăng ký hoạt động chi nhánh, doanh nghiệp có thể lựa chọn hai hình thức hạch toán cho chi nhánh, đó là hạch toán độc lập và hạch toán phụ thuộc. Việc lựa chọn hình thức hạch toán nào là tùy thuộc vào nhu cầu của doanh nghiệp. Mỗi hình thức hạch toán có những đặc trưng riêng:

Hạch toán phụ thuộc

Hạch toán độc lập

– Chuyển số liệu, chứng từ doanh thu, chi phí về doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp kết hợp số liệu của các chi nhánh khác cùng doanh nghiệp và hoạt động của doanh nghiệp để hạch toán và thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp.

– Số liệu trong sổ sách kế toán là một phần của sổ sách của doanh nghiệp.

– Đơn vị kế toán của doanh nghiệp bao gồm bộ phận kế toán các chi nhánh.

– Có mã số thuế, con dấu, tài khoản ngân hàng riêng.

– Tự xác định chi phí tính thuế và thu nhập tính thuế.

– Chịu trách nhiệm kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp,không liên quan gì đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp cũng như các chi nhánh khác trong cùng doanh nghiệp.

– Hạch toán đầy đủ sổ sách, báo cáo tài chính của riêng chi nhánh đó,…

– Phòng kế toán hay bộ phận kế toán ở chi nhánh hạch toán độc lập là một đơn vị kế toán theo Luật kế toán.

2. Kê khai các loại thuế cho chi nhánh

2.1 Kê khai Lệ phí môn bài cho chi nhánh

Từ ngày 25/2/2020, doanh nghiệp mới thành lập (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới) được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập (từ ngày 01/01 đến ngày 31/12/2020). Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, doanh nghiệp thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (sau đây gọi chung là Đơn vị phụ thuộc) thì đơn vị phụ thuộc được miễn lệ phí môn bài trong thời gian doanh nghiệp được miễn lệ phí môn bài.

Tuy nhiên, doanh nghiệp khi mới ra hoạt động kinh doanh có trách nhiệm kê khai lệ phí môn bài cho Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.

Trường hợp chi nhánh ở cùng địa phương cấp tỉnh. Doanh nghiệp thực hiện khai lệ phí môn bài cho các Đơn vị phụ thuộc đó với Chi cục Thuế quản lý trực tiếp của mình.

Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh ở khác địa phương cấp tỉnh. Thì đơn vị phụ thuộc đó tự khai lệ phí môn bài với Chi cục Thuế quản lý trực tiếp mình.

Doanh nghiệp và Đơn vị phụ thuộc khai lệ phí môn bài một lần khi mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là vào ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;

Trường hợp mới thành lập nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

Hồ sơ khai lệ phí môn bài bao gồm:

1. Tờ khai lệ phí môn bài (ban hành theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP);

2. Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu không phải là người đại diện theo pháp luật thực hiện công việc.

Sau năm đầu thành lập được miễn lệ phí môn bài, hằng năm, doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc phải thực hiện nộp lệ phí môn bài cho Chi cục Thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hằng năm.

Mức thu lệ phí môn bài của doanh nghiệp được căn cứ theo vốn điều lệ của doanh nghiệp:

Doanh nghiệp có vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng

3,000,000 đồng/năm

Doanh nghiệp có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở xuống

2,000,000 đồng/năm

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

1,000,000 đồng/năm

2.2 Kê khai thuế GTGT

2.2.1. Chi nhánh hạch toán độc lập: Chi nhánh tự nộp hồ sơ kê khai thuế GTGT tại cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp của chi nhánh.

2.2.2. Chi nhánh hạch toán phụ thuộc:

– Chi nhánh có địa chỉ cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp thì:

+ Doanh nghiệp thực hiện khai thuế GTGT chung cho cả chi nhánh.

+ Nếu chi nhánh có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế GTGT đầu vào, đầu ra, có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng thì phải đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng.

+ Trường hợp chi nhánh có hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn, massage, karaoke thì Cục trưởng Cục Thuế địa phương quyết định nơi kê khai thuế.

– Chi nhánh có địa chỉ khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp thì:

+ Chi nhánh nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh;

+ Nếu chi nhánh không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của doanh nghiệp.

+  Trường hợp doanh nghiệp có dự án kinh doanh bất động sản ở địa phương cấp tỉnh khác nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính, có thành lập chi nhánh thì chi nhánh phải thực hiện đăng ký thuế và nộp thuế theo phương pháp khấu trừ đối với hoạt động kinh doanh bất động sản với cơ quan thuế địa phương nơi phát sinh hoạt động kinh doanh bất động sản.

– Trường hợp doanh nghiệp kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ có chi nhánh là các cơ sở sản xuất trực thuộc (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu đóng trên địa bàn cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì:

+ Cơ sở sản xuất trực thuộc có hạch toán kế toán thì đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi sản xuất. Khi điều chuyển bán thành phẩm hoặc thành phẩm, kể cả xuất cho trụ sở chính phải sử dụng hóa đơn GTGT làm căn cứ kê khai, nộp thuế tại địa phương nơi sản xuất.

+ Cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán thì doanh nghiệp thực hiện khai thuế tại trụ sở chính và nộp thuế cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc.

3. Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC thì:

– Chi nhánh hạch toán độc lập thì chi nhánh nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại chi nhánh cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh.

– Chi nhánh hạch toán phụ thuộc thì không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp. Khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại chi nhánh.

– Chi nhánh hạch toán phụ thuộc là cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính thì khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại nơi có trụ sở chính và ở nơi có chi nhánh sản xuất hạch toán phụ thuộc.

4. Khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng hoặc theo quý tùy từng trường hợp. Về nghĩa vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính, tổ chức trả thu nhập phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân dù phát sinh hay không phát sinh khấu trừ thuế trong năm và quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền.

Trách nhiệm thuộc chi nhánh

Trách nhiệm thuộc doanh nghiệp

Cá nhân ký hợp đồng lao động trực tiếp với chi nhánh, đăng ký giảm trừ gia cảnh tại chi nhánh.

Cá nhân ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp và được cử đến chi nhánh làm việc, các cá nhân đăng ký giảm trừ gia cảnh tại doanh nghiệp.

5. Doanh nghiệp thanh toán hộ chi nhánh công ty hoặc chi nhánh thanh toán hộ doanh nghiệp thì có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào?

Theo Điểm c Khoản 6 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC thì trường hợp chi nhánh/doanh nghiệp mua hàng nhưng doanh nghiệp/chi nhánh thanh toán tiền qua ngân hàng từ tài khoản của doanh nghiệp/chi nhánh cho hóa đơn mua vào của chi nhánh/doanh nghiệp, để được khấu trừ thuế GTGT cần phải đáp ứng điều kiện sau:

– Việc thanh toán theo sự uỷ quyền này được quy định cụ thể trong hợp đồng mua bán hàng hóa dưới hình thức văn bản.

– Đáp ứng điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

  + Phải có hóa đơn GTGT hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào;

  + Đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào có giá từ hai mươi triệu đồng trở lên thì phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt;

  + Trường hợp doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới hai mươi triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày và có tổng giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

– Trường hợp sau khi thực hiện hình thức thanh toán nêu trên mà phần giá trị còn lại được thanh toán bằng tiền có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

—————————————————————————————————————————————————————————————————-

Trên đây là những thông tin tham khảo. Hy vọng có thể mang lại thông tin hữu ích cho Quý khách. 

Luật Thành Thái  luôn lấy kết quả của quý khách là mục tiêu, sự hài lòng là thước đo. 

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi khi Quý khách cần tư vấn:

thanh lap doanh nghiep luatthanhthai 47

LUẬT THÀNH THÁI 

– Tư vấn trực tiếp, nhanh chóng qua SĐT: 0814 393 779 / 0977 184 216 / 0961 961 043

– Tư vấn trực tiếp tại văn phòng: Phòng 1202, Tầng 12 Tòa B3D, đường Mạc Thái Tổ, phường Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội

– Tư vấn qua Email: luatthanhthai@gmail.com

– Tư vấn ngoài trụ sở Văn phòng: Liên hệ 0977 184 216 để đặt lịch gặp Luật sư tư vấn

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách!

Công ty TNHH Luật Thành Thái

Nhằm đáp ứng những nhu cầu của quý khách hàng về dịch vụ pháp lý Công ty TNHH Thành Thái và Đồng nghiệp đã đuợc thành lập

Fanpage Chat Zalo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *