Thủ tục hiệu đính thông tin trên cổng thông tin đăng ký quốc gia

Thủ tục hiệu đính thông tin trên cổng thông tin đăng ký quốc gia là việc doanh nghiệp yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi dữ liệu trên cổng thông tin đăng ký quốc gia do có sự sai sót từ việc nhập dữ liệu của chuyên viên. Thủ tục thực hiện tương đối phức tạp. Chính vì vậy, Luật Thành Thái xin chia sẻ với quý khách hàng trình tự, thủ tục như sau:

  1. Trường hợp thông tin đăng ký doanh nghiệp trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp chưa chính xác so với nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo và hướng dẫn doanh nghiệp hoặc trực tiếp thực hiện việc hiệu đính thông tin theo quy định.
  2. Trường hợp thông tin đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bị thiếu hoặc chưa chính xác so với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy do quá trình chuyển đổi dữ liệu, Phòng Đăng ký kinh doanh hướng dẫn doanh nghiệp hoặc trực tiếp bổ sung, cập nhật thông tin theo quy định.

    Thủ tục hiệu đính thông tin trên cổng thông tin đăng ký quốc gia
    Thủ tục hiệu đính thông tin trên cổng thông tin đăng ký quốc gia

Thủ tục

Doanh nghiệp gửi hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

Cơ quan tiếp nhận:  Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh

Thành phần hồ sơ

Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Giấy chứng nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị lỗi.

Giấy giới thiệu.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Công ty TNHH Luật Thành Thái

Nhằm đáp ứng những nhu cầu của quý khách hàng về dịch vụ pháp lý Công ty TNHH Thành Thái và Đồng nghiệp đã đuợc thành lập

Fanpage Chat Zalo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *