Các hình thức huy động vốn trong công ty cổ phần

Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hiện nay; nhu cầu tăng vốn, mở rộng thị trường là một trong những nhu cầu cấp thiết để tăng khả năng hội nhập và cạnh tranh của doanh nghiệp. Là doanh nghiệp đặc trưng cho loại hình công ty đối vốn; CTCP có khả năng huy động vốn khá linh hoạt bằng nhiều cách khác nhau. CTCP có thể huy động vốn trong công ty cổ phần bằng những cách sau đây:

 1.Huy động vốn góp ban đầu.

Để thành lập CTCP, nguồn vốn do các cổ đông đóng góp là yếu tố quyết định để hình thành công ty. Mỗi cổ đông là chủ sở hữu của công ty và chịu trách nhiệm hữu hạn trên trị giá số cổ phần mà họ nắm giữ. Do đó, khi thành lập, công ty cổ phần phải huy động vốn góp của các cổ đông sáng lập. Pháp luật quy định các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán. Như vậy, tối thiếu, các cổ đông phải cùng nhau năm giữ 20% số cổ phần dự tính phát hành; số cổ phần còn lại sẽ được phát hành để huy động đủ số vốn điều lệ.

Việc huy động vốn góp ban đầu giúp cho doanh nghiệp hoàn toàn chủ động sử dụng nguồn vốn; không bị phụ thuộc vào bên ngoài.

Huy động vốn

 2. Chào bán cổ phần

Chào bán cổ phần là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động để tăng vốn điều lệ. Kết quả của việc chào bán cổ phần sẽ đảm bảo huy động vốn điều lệ trong quá trình thành lập công ty; hoặc sẽ làm tăng vốn điều lệ của công ty trong trường hợp công ty đang hoạt động.

Chào bán cổ phần được thực hiện theo một trong các hình thức sau:

  • Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
  • Chào bán ra công chúng
  • Chào bán cổ phần riêng lẻ

Chào bán cổ phần giúp doanh nghiệp thu được lượng vốn lớn để mở rộng và phát triển doanh nghiệp; giúp doanh nghiệp tăng lượng vốn lớn để thực hiện các dự án có quy mô lớn.

3. Phát hành trái phiếu.

Theo Luật chứng khoán năm 2006 thì trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn nợ của tổ chức phát hành.

Công ty cổ phần có quyền phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi và các loại trái phiếu khác theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Trái phiếu là một chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu đối với một khoản tiền cụ thể, trong khoảng thời gian với một lợi tức nhất định và quan hệ giữa người sở hữu trái phiếu với công ty là quan hệ giữa chủ nợ với con nợ.

Lưu ý: Người sở hữu trái phiếu không có quyền tham gia biểu quyết các vấn đề của công ty.

CTCP có quyền phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần để tăng vốn điều lệ.

Trái phiếu chuyển đổi là trái phiếu có thể chuyển thành cổ phần vào một thời điểm được xác định trước trong tương lai. Loại trái phiếu này có đặc điểm là được trả một mức lãi suất cố định. Trái phiếu chuyển đổi cho phép tổ chức phát hành vay vốn với một chi phí thấp trong hiện tại; đồng thời có thể hoán chuyển khoản nợ đó thành vốn cổ phần trong tương lai.

Huy động vốn

4. Huy động vốn từ tín dụng Ngân hàng

Tín dụng ngân hàng là một trong những nguồn vốn quan trọng nhất. Thông qua hình thức này, các CTCP có thể có được các khoản vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đáp ứng được nhu cầu về vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hình thức tín dụng ngân hàng có ưu điểm nổi trội hơn so với huy động vốn bằng việc phát hành trái phiếu như khi vay vốn ngân hàng nếu đến hạn trả nợ công ty chưa có khả năng trả thì có thể xin gia hạn nợ, nhưng nếu công ty phát hành trái phiếu thì phải có nghĩa vụ hoàn trả các khoản lãi và gốc khi trái phiếu đến hạn thanh toán.

Tuy nhiên, để huy động vốn thông qua hình thức ngân hàng, đòi hỏi công ty phải đáp ứng các điều kiện nhất định như có tình hình tài chính lành mạnh, có phương án sử dụng vốn khả thi và có tài sản đảm bảo cho khoản vay.

LƯU Ý:  Công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ với cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày quyết định tăng vốn điều lệ, chào bán cổ phần hay hoàn thành việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần.

Trên đây là các hình thức huy động vốn trong CTCP tại Việt Nam. Nếu bạn còn những vướng mắc, băn khoăn; chúng tôi rất vui lòng giải đáp giúp bạn. Để nhận được sự tư vấn chi tiết hơn và các dịch vụ pháp lý.

Công ty TNHH Luật Thành Thái

Nhằm đáp ứng những nhu cầu của quý khách hàng về dịch vụ pháp lý Công ty TNHH Thành Thái và Đồng nghiệp đã đuợc thành lập

Fanpage Chat Zalo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *