Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty theo luật năm 2024

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, nếu muốn thay đổi địa chỉ công ty cùng quận hoặc khác quận cần làm gì và theo trình tự như nào? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về thủ tục thay đổi địa chỉ công ty.

Trách nhiệm thông báo cơ quan thuế khi thay đổi địa chỉ công ty

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 8, Nghị định 83/2013/NĐ-CP và Khoản 1, Điều 40, Nghị định 78/2015/NĐ-CP các doanh nghiệp trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ công ty cần có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản thuế nợ. Đồng thời, doanh nghiệp cần nộp đơn đề nghị cơ quan thuế hoàn trả các khoản thuế thừa khác.

Thay đổi địa chỉ công ty cùng quận/huyện

Đối với các doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận/huyện hoặc tỉnh/thành phố sẽ không cần thay đổi cơ quan thuế quản lý.

thủ tục thay đội địa chỉ công ty
Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty theo luật năm 2024

Thay đổi địa chỉ công ty khác quận, tỉnh/thành phố

Ngược lại, các doanh nghiệp muốn thực hiện thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh khác quận hoặc tỉnh/thành phố, cần thay đổi cơ quan thuế quản lý. Các doanh nghiệp cần phải chuẩn bị hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế và gửi đến cơ quan thuế nơi chuyển đi và đến.

Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế tại nơi chuyển đi bao gồm:

 • 01 Tờ khai theo mẫu 08-MST quy định tại Thông tư 95/2016/TT-BTC.
 • 01 Bản sao giấy phép thành lập và hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cập nhật theo địa chỉ mới.
 • Một số tài liệu khác phụ thuộc vào từng trường hợp.

Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế tại nơi chuyển đến bao gồm:

 • 01 Thông báo chuyển địa điểm theo mẫu 09-MST quy định tại Thông tư 95/2016/TT-BTC.
 • 01 Bản sao giấy phép thành lập và hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cập nhật theo địa chỉ mới.
 • Một số tài liệu khác phụ thuộc vào từng trường hợp.
hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty
Doanh nghiệp cần có trách nhiệm thông báo cơ quan thuế khi thay đổi địa chỉ công ty

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cần lưu ý

Tùy thuộc doanh nghiệp thay đổi địa chỉ cùng quận/huyện thành phố hay khác quận huyện, thành phố, các bước thực hiện và hồ sơ chuẩn bị sẽ có nhiều điểm khác biệt. Cụ thể, bạn có thể theo dõi trình tự theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính phụ thuộc doanh nghiệp đổi địa chỉ trên cùng địa bàn quản lý của một cơ quan thuế hay khác cơ quan thuế. Cụ thể, hồ sơ cần chuẩn bị như sau:

Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty cùng quận:

 • 01 Thông báo thay đổi địa chỉ nêu rõ: tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế; địa chỉ dự định chuyển đến; họ tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật.
 • 01 Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi địa chỉ công ty (đối với Công ty TNHH 1 thành viên), của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH 2 thành viên), của các thành viên hợp danh (với công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (với công ty cổ phần).
 • 01 Bản sao Biên bản cuộc họp về vấn đề thay đổi địa điểm công ty.
 • 01 Bản gốc Công văn (mẫu 09) cơ quan thuế về việc đồng ý cho chuyển quận (áp dụng trường hợp thay đổi địa chỉ công ty khác quận/huyện).

Hồ sơ Thay đổi địa điểm kinh doanh khác quận:

 • 01 Thông báo thay đổi địa chỉ nêu rõ: tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế; địa chỉ dự định chuyển đến; họ tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật.
 • 01 Bản sao Điều lệ công ty đã sửa đổi bổ sung.
 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền (Công ty TNHH 1 thành viên), danh sách thành viên (Công ty TNHH 2 thành viên trở lên), danh sách cổ đông (Công ty cổ phần), danh sách thành viên hợp danh (Công ty hợp danh).
 • 01 Quyết định của chủ sở hữu (đối với Công ty TNHH 1 thành viên), của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH 2 thành viên), của các thành viên hợp danh (với công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (với công ty cổ phần)
 • 01 Bản sao Biên bản cuộc họp về vấn đề thay đổi địa điểm công ty.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký theo 3 cách:

 • Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính
 • Gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở mới.
 • Thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ công ty online qua Cổng thông tin quốc gia theo địa chỉ website https://dangkykinhdoanh.gov.vn/. Đơn vị sẽ sử dụng chữ ký số công cộng hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin.

Bước 3: Phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Đăng ký trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính Đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng Đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh
 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp theo quy định.
 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
 • Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.
 • Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
 • Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.
 • Phòng Đăng ký kinh doanh cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trường hợp hồ sơ đủ điều kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Phí: 100.000 đồng

Lệ phí: 50.000 đồng

Phí: 100.000 đồng

Lệ phí: 0 đồng

Phí: 100.000 đồng

Lệ phí: 0đồng

Bước 4: Khắc lại con dấu

Sau khi thay đổi địa chỉ công ty khác quận, tỉnh/thành phố, các doanh nghiệp cần lưu ý khắc lại con dấu. Ngoài ra, doanh nghiệp cần công bố lại việc sử dụng con dấu trên cơ sở dữ liệu quốc gia – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Chi phí khắc con dấu sẽ giao động từ 400.000 đồng – 500.000 đồng. Sau khi khắc và đăng ký mẫu dấu bạn gửi hồ sơ trực tiếp đến Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an  hoặc nộp trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Bước 5: Thay đổi hóa đơn công ty

Doanh nghiệp sau khi đăng ký thay đổi địa chỉ khác quận, tỉnh/thành phố cần lưu ý những điều sau về hóa đơn công ty:

 • Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi.
 • Đóng dấu địa chỉ mới lên hóa đơn.
 • Nộp Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng.
 • Nộp thông báo điều chỉnh hóa đơn đến cơ quan thuế

Trong trường hợp nếu doanh nghiệp không muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ mà muốn sử dụng hóa đơn mới, cần tiến hành:

 • Nộp thông báo hủy hóa đơn với cơ quan thuế.
 • Nộp thông báo phát hành hóa đơn mới

Bước 6: Thay đổi các thông tin liên quan đến địa chỉ công ty

Doanh nghiệp lưu ý thay đổi các thông tin liên quan có ghi nhận địa chỉ công ty bao gồm:

 • Bảo hiểm ý tế và bảo hiểm xã hội.
 • Thông tin địa chỉ chủ tài khoản đối với các tài khoản ngân hàng của công ty.
 • Công bố công văn thay đổi địa chỉ công ty.
thay đổi địa điểm kinh doanh khác quận
Doanh nghiệp cần lưu ý các thủ tục sau khi đăng ký thay đổi địa chỉ công ty

Luật Thành Thái – Đơn vị thực hiện dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty

Nhằm đáp ứng nhu cầu của Quý khách hàng về dịch vụ pháp lý, công ty TNHH Thành Thái đã được thành lập. Luật Thành Thái đã, đang và sẽ là đối tác tin cậy và là “điểm tựa pháp lý vững chắc của nhiều khách hàng”. Với kim chỉ nan “Chuyên nghiệp – Nhanh gọn – Chính xác”, chúng tôi cam kết đem đến cho khách hàng những dịch vụ pháp lý tốt nhất. Quý khách hàng khi đến với dịch vụ tư vấn thay đổi địa chỉ công ty, chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp:

 • Tư vấn các điều kiện và vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục thay đổi địa chỉ công ty.
 •  Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ và thay mặt doanh nghiệp thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi địa chỉ trụ sở công ty.
 • Tư vấn các thủ tục sau khi đăng ký thay đổi trụ sở công ty
 • Tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp viết hóa đơn và thay đổi thông tin hóa đơn đã phát hành.
dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty
Luật Thành Thái – Đơn vị tin cậy thực hiện dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty

Kết luận

Nội dung bài viết trên dựa trên quy định của pháp luật hiện hành. Hy vọng có thể giúp các cá nhân, tổ chức tham khảo và tìm hiểu kỹ về thủ tục thay đổi địa chỉ công ty. Mọi thắc mắc trong quá trình thay đổi trụ sở công ty Quý khách hàng vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết.

Công ty TNHH Luật Thành Thái

Nhằm đáp ứng những nhu cầu của quý khách hàng về dịch vụ pháp lý Công ty TNHH Thành Thái và Đồng nghiệp đã đuợc thành lập

Fanpage Chat Zalo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *