Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên mới nhất 2024

Doanh nghiệp của bạn đang băn khoăn về công ty TNHH 2 thành viên và quy trình thành lập công ty. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên mới nhất hiện nay.

Khái niệm công ty TNHH 2 thành viên

Dựa trên Điều 46 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty TNHH 2 thành viên là loại hình doanh nghiệp có tối thiểu 2 thành viên trở lên và tối đa 50 thành viên. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Cơ cấu tổ chức công ty TNHH 2 thành viên

Sơ đồ tổ chức công ty TNHH 2 thành viên được quản lý, hoạt động và thực hiện như sau:

hồ sơ thành lập công ty tnhh 2 thành viên 2023
Sơ đồ tổ chức, quản lý công ty TNHH 2 thành viên

Điều kiện thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Điều kiện để thành lập công ty TNHH 2 thành viên cũng tương tự như hầu hết các điều kiện thành lập các loại hình doanh nghiệp khác. Doanh nghiệp cần chú ý đến số lượng thành viên, chủ sỡ hữu và hồ sơ thành lập để đối chiếu với điều kiện thành lập Công ty TNHH 2 Thành viên. Điều kiện thành lập Công ty TNHH 2 Thành viên được quy định như sau:

 • Mô hình công ty TNHH 2 thành viên là số lượng thành viên tham gia góp vốn phải từ 2 thành viên trở lên và không quá 50 người.
 • Những đối tượng không được tham gia góp vốn thành lập công ty TNHH 2 thành viên bao gồm: cán bộ, công – viên chức nhà nước, cá nhân tổ chức làm việc trong quân đội, người bị truy cứu trách nhiệm hình sự, người chưa thành niên và người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi nhân sự.
 • Khi thành lập công ty cần phải có vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên. Số vốn điều lệ là bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào khả năng tài chính của thành viên công ty hoặc lĩnh vực kinh doanh khi thành lập cần nhiều vốn hay ít vốn.
điều lệ công ty tnhh 2 thành viên
Doanh nghiệp cần lưu ý các điều kiện thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên 2024 cần lưu ý

Theo quy định tại Điều 21 Luật Doanh nghiệp năm 2020 hồ sơ đăng kí Công ty TNHH 2 Thành viên bắt buộc phải có:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty TNHH 2 thành viên.
 • Danh sách thành viên.
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật.
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức và văn bản cử người dại diện theo ủy quyền, giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng kí đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư

Riêng đối với thành viên là tổ chức nước ngoài, bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

chi phí thành lập công ty tnhh 2 thành viên
Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ khi đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Quy trình các thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên được thực hiện như sau:

Bước 1: Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty

Doanh nghiệp cần chuẩn bị bộ hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên theo đúng thành phần, điều kiện và form mẫu (chi tiết ở mục trên).

Bước 2: Nộp hồ sơ thành lập công ty tại Sở Kế hoạch & Đầu tư

Sau khi chuẩn bị hồ sơ, doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ online qua trang https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

Bước 3: Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Nếu hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp hoặc qua dịch vụ chuyển phát bưu điện. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, doanh nghiệp cần sửa lại hồ sơ theo nội dung được thông báo.

Bước 4: Khắc con dấu cho công ty

Sau khi đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp cần tiến hành khắc con dấu cho công ty và công bố mẫu dấu trên cổng thông tin quốc gia.

Bước 5: Mua chữ ký số sau khi thành lập công ty

Chữ ký số được doanh nghiệp dùng để kê khai thuế theo đúng quy định Nhà nước. Việc mua chữ ký số là điều kiện bắt buộc là điều kiện bắt buộc đối với mỗi doanh nghiệp sau khi đi vào hoạt động.

Bước 6: Kê khai thuế môn bài và đăng ký hóa đơn điện tử

Thời hạn 10 ngày kể từ khi nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần kê khai thuế và nộp thuế môn bài. Ngoài ra cũng cần đăng kí và phát hành hóa đơn điện tử của doanh nghiệp.

Trình tự đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Trình tự đăng ký thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên được chia thành 2 trường hợp bao gồm: doanh nghiệp đăng ký qua dịch vụ bưu chính và đăng ký qua mạng điện tử.

Trường hợp doanh nghiệp đăng ký trực tiếp qua dịch vụ bưu chính

 • Theo quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP, người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
 • Đối với trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng kí kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp doanh nghiệp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng

 • Người nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp https://dangkykinhdoanh.gov.vn.
 • Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người nộp hồ sơ sẽ nhận được giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

Trường hợp hồ sơ đã đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp đăng ký và thông báo cho doanh nghiệp về giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Thời hạn giải quyết thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Thời hạn giải quyết yêu cầu đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Chi phí thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Theo Điều 32 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định người thành lập công ty hoặc công ty phải nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp trong khi nộp hồ sơ thành lập công ty. Bảng giá thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên bao gồm:

Phí nhà nước Phí khắc con dấu công ty Phí đăng ký chứng thư số, chữ ký số Phí đăng ký phần mềm hóa đơn điện tử Lệ phí môn bài hằng năm
Phí cấp phép Phí bố cáo doanh nghiệp
200.000 VNĐ 300.000 VNĐ 350.000 VNĐ – 400.000 VNĐ 1.700.000 VNĐ – 2.000.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ – 2.000.000 VNĐ Từ 2.000.000 VNĐ – 3.000.000 VNĐ

Riêng đối với trường hợp đăng ký qua mạng thông tin điện tử và đăng ký thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh sẽ được miễn phí.

Luật Thành Thái – Đơn vị tư vấn thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Luật Thành Thái đã, đang và sẽ là đối tác tin cậy và là “điểm tựa pháp lý vững chắc của nhiều khách hàng”. Với kim chỉ nan “Chuyên nghiệp – Nhanh gọn – Chính xác”, chúng tôi cam kết đem đến cho khách hàng những dịch vụ pháp lý tốt nhất. Quý khách hàng khi đến với dịch vụ tư vấn hồ sơ thành lập công ty, sẽ được hỗ trợ:

 • Tư vấn cho doanh nghiệp cách thành lập công ty TNHH 2 thành viên.
 • Tư vấn cách đặt tên công ty TNHH 2 thành viên.
 • Tư vấn nghĩa vụ của công ty TNHH một thành viên và 2 thành viên.
 • Chuẩn bị hồ sơ và thay mặt doanh nghiệp thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước để thay đổi địa chỉ trụ sở công ty.
 • Tư vấn các thủ tục khi doanh nghiệp thành lập công ty TNHH 2 thành viên.
tư vấn thành lập công ty tnhh 2 thành viên
Luật Thành Thái nhận tư vấn thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Kết luận

Nội dung bài viết trên dựa trên quy định của phát luật hiện nay. Hy vọng giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về thủ tục thành lập công ty TNHH 2 thành viên. Nếu doanh nghiệp còn thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn.

Công ty TNHH Luật Thành Thái

Nhằm đáp ứng những nhu cầu của quý khách hàng về dịch vụ pháp lý Công ty TNHH Thành Thái và Đồng nghiệp đã đuợc thành lập

Fanpage Chat Zalo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *