Huy động vốn trong công ty cổ phần bằng phát hành chứng khoán

Trong quá trình hoạt động của mình, Công ty cổ phần có thể cần huy động thêm vốn để thực hiện các mục tiêu mà Công ty đã đề ra. Theo đó, CTCP có thể huy động vốn từ các nguồn như: vốn vay, từ các cổ đông hiện hữu, tiếp nhận thêm cổ đông mới và phát hành chứng khoán. Trong đó, để huy động vốn CTCP được phát hành 2 loại chứng khoán: cổ phiếu và trái phiếu:

1. Trái phiếu

Đây là chứng chỉ ghi nợ do CTCP phát hành. Người sở hữu trái phiếu là chủ nợ của công ty. Công ty không thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành; không thanh toán hoặc thanh toán không đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đó sẽ không được quyền phát hành trái phiếu, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác.

trái phiếu là gì
Thông tin về trái phiếu doanh nghiệp

2. Cổ phiếu

Cổ phiếu là chứng chỉ, bút toán ghi sổ chứng nhận quyền sở hữu cổ phần của cổ đông.

Có 3 hình thức phát hành:

+ Chào bán riêng lẻ:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định chào bán cổ phần riêng lẻ, công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần riêng lẻ với Cơ quan đăng ký kinh doanh và Công ty có quyền bán cổ phần sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày gửi thông báo mà không nhận được ý kiến phản đối của Cơ quan đăng ký kinh doanh. Công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phần.

cổ phiếu là gì
Tổng hợp thông tin về cổ phiếu

+ Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu:

Là trường hợp công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ tại công ty. Sau khi cổ phần được thanh toán đầy đủ, công ty phải phát hành và trao cổ phiếu cho người mua. Công ty có thể bán cổ phần mà không trao cổ phiếu. Trường hợp này, các thông tin về cổ đông được ghi vào sổ đăng ký cổ đông.

+ Chào bán cổ phần ra ngoài đại chúng:

Chỉ công ty đại chúng mới được chào bán cổ phần ra ngoài đại chúng.

Trên đây là những tư vấn của Luật Thành Thái về huy động vốn trong CTCP bằng phát hành chứng khoán. Nếu có bất cứ thắc mắc hay khó khăn nào, xin vui lòng liên hệ đến Luật Thành TháiChúng tôi luôn hỗ trợ tư vấn và phục vụ tận tình.

Có thể tham khảo thêm

Thủ tục chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần

Các Trường Hợp Được Nhập Hộ Khẩu Tại Hà Nội

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

Chứng Chỉ Hành Nghề Hoạt Động Xây Dựng Của Cá Nhân

Công ty TNHH Luật Thành Thái

Nhằm đáp ứng những nhu cầu của quý khách hàng về dịch vụ pháp lý Công ty TNHH Thành Thái và Đồng nghiệp đã đuợc thành lập

Fanpage Chat Zalo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *