Quy định về giảm vốn điều lệ theo Luật doanh nghiệp 2014

svg%3EBạn muốn giảm vốn điều lệ trong công ty nhưng chưa biết thủ tục ra sao. Hãy gọi ngay đến Luật Thành Thái – 0814 393 779để được hỗ trợ tư vấn và thủ tục nhanh gọn, chính xác, uy tín.

Điều 68: Thay đổi vốn điều lệ

3. Công ty có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây:

a) Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

b) Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Điều 52 của Luật này;

c) Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 48 của Luật này.

4. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ, công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh. Thông báo phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp

b) Vốn điều lệ; số vốn dự định tăng hoặc giảm;

c) Thời điểm, lý do và hình thức tăng hoặc giảm vốn;

d) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Đối với trường hợp tăng vốn điều lệ, kèm theo thông báo phải có nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng thành viên. Đối với trường hợp giảm vốn điều lệ, kèm theo thông báo phải có nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng thành viên và báo cáo tài chính gần nhất. Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo.

Luật Doanh nghiệp 2005 quy định rất ít trường hợp và rất khó khăn trong việc giảm vốn điều lệ. Thậm chí công ty TNHH một thành viên không được giảm vốn.

Luật doanh nghiệp 2014 đã mở rộng các trường hợp và quy định cụ thể rõ ràng về việc giảm vốn điều lệ của từng công ty

Công ty TNHH một thành viên cũng được giảm vốn điều lệ trong hai trường hợp:

1. Hoàn trả 1 phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 2 năm, kể từ ngày đăng kí doanh nghiệp và đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác nhau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu.

2. Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Luật.

Công ty Cổ phần được giảm vốn điều lệ trong ba trường hợp

1. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả 1 phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 2 năm và đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông.

2. Công ty mua lại cổ phần đã phát hành theo yêu cầu của cổ đông và theo quyết định của công ty.

3. Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đúng hạn và đầy đủ theo quy định của Luật.

Cổ phần được mua lại được coi là cổ phần chưa bán (được quyền chào bán và chưa được thanh toán). Công ty phải làm thủ tục điều chỉnh giảm vốn tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần được công ty mua lại trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn tất việc thanh toán mua lại cổ phần, trừ trường hợp pháp luật về chừng khoán có quy định khác.

Pháp luật về chứng khoán quy định:

Cổ phần được mua lại là cổ phiếu quỹ của công ty đại chúng. Công ty đại chúng được tiêu hủy cổ phiếu quỹ để giảm vốn điều lệ hoặc dùng làm cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ. Như vậy trừ trường hợp tiêu hủy cổ phiếu quỹ để giảm vốn điều lệ, còn các trường hợp khác thì không phải làm thủ tục giảm vốn điều lệ như quy định của Luật doanh nghiệp.

Tuy nhiên quy định việc bán – dùng làm cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ là chưa chính xác. Vì cổ phiếu quỹ trong trường hợp này nếu không bị tiêu hủy để giảm vốn thì dù bán lại hay thưởng cũng sẽ vẫn giữ nguyên số vốn chứ không thể tăng vốn điều lệ.

Công ty hợp danh chưa có quy định về việc tăng giảm vốn điều lệ:

———————————————————————————————————————————————————————

Trên đây là những thông tin tham khảo. Hy vọng có thể mang lại thông tin hữu ích cho Quý khách. Ngoài ra, Luật Thành Thái cung cấp các dịch vụ thành lập doanh nghiệp. Các loại Giấy phép con. Tư vấn nội bộ, hợp đồng …. khi Quý khách hàng có nhu cầu.

Luật Thành Thái  luôn lấy kết quả của quý khách là mục tiêu, sự hài lòng của khách hàng là thước đo. 

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được sự tư vấn kịp thời, dịch vụ nhanh gọn, chính xác!

thanh lap doanh nghiep luatthanhthai 53

CÔNG TY TNHH THÀNH THÁI VÀ ĐỒNG NGHIỆP

Địa chỉ : Phòng 1202, Tầng 12 Tòa B3D, đường Mạc Thái Tổ, phường Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại : 0814 393 779       Email: luatthanhthai@gmail.com

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách!

Công ty TNHH Luật Thành Thái

Nhằm đáp ứng những nhu cầu của quý khách hàng về dịch vụ pháp lý Công ty TNHH Thành Thái và Đồng nghiệp đã đuợc thành lập

Fanpage Chat Zalo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *