Thủ tục thành lập công ty cổ phần | Tổng hợp thông tin hồ sơ và chi phí

Thành lập công ty cổ phần là sự lựa chọn của nhiều cá nhân/ tổ chức khi có mong muốn mở công ty. Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp có nhiều ưu điểm và thủ tục đăng kí cũng khá đơn giản.

Tìm hiểu tổng quan về công ty cổ phần

Để có thể phù hợp với mục đích kinh doanh và quy mô từng doanh nghiệp, các công ty đã có thể lựa chọn loại hình tổ chức theo mong muốn của mình. Loại hình công ty cổ phần là một trong những loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay.

Công ty cổ phần là gì?

Trong Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty cổ phần được định nghĩa là một loại hình doanh nghiệp có trách nhiệm hữu hạn, với vốn điều lệ được chia thành các cổ phần bằng nhau. Cổ đông của công ty có thể là cá nhân hoặc tổ chức, số lượng cổ đông tối thiểu là 03 thành viên, không có hạn chế số người tối đa. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nghĩa vụ tài sản và nợ trong phạm vi số vốn mà họ đã góp vào công ty.

Công ty cổ phần được xem là có tư cách pháp nhân từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Khi có tư cách pháp nhân, công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn. Lợi nhuận mà cổ đông nhận được từ việc sở hữu cổ phần sẽ được thể hiện thông qua cổ tức.

Quy trình thành lập công ty cổ phần thành phố Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp có trách nhiệm hữu hạn

Điều kiện thành lập công ty cổ phần

Để thành lập công ty cổ phần, thì các tổ chức cần tuân thủ một số điều kiện nhằm đảm bảo sự minh bạch, hiệu quả và hợp pháp của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động:

Về chủ thể thành lập:

 • Cần có ít nhất ba cổ đông cùng sáng lập công ty.
 • Số lượng cổ đông có thể nhiều hơn 03 thành viên.
 • Cổ đông có thể là cá nhân hoặc tổ chức.
 • Cổ đông cung cấp chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu công chứng phù hợp.

Về tên công ty:

 • Tên công ty phải chứa cụm từ “Công ty cổ phần” hoặc viết tắt là “Công ty CP”.
 • Tên cần tuân thủ theo thứ tự: loại hình doanh nghiệp và tên riêng của công ty.
 • Cần phải kiểm tra thật kỹ tên của công ty trước khi tiến hành đăng ký tên.

Về vốn điều lệ:

 • Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản mà các thành viên/ cổ đông đã cam kết góp khi thành lập công ty.
 • Không có quy định về mức vốn tối thiểu cụ thể mà các thành viên/ cổ đông cần góp vào. Tuy nhiên, vẫn có một số ngành nghề có yêu cầu mức vốn tối thiểu nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh

Về ngành nghề kinh doanh:

 • Công ty cần chọn ngành nghề theo mã hệ thống ngành kinh tế quốc dân.
 • Nếu có nhu cầu đăng ký ngành cụ thể hơn thì công ty có thể lựa chọn một ngành kinh tế cấp bốn trước, sau đó ghi ngành, nghề kinh doanh chi tiết dưới ngành cấp bốn.

Về điều kiện đặc thù của một số ngành nghề:

 • Có một số ngành nghề sẽ cần phải có chứng chỉ hành nghề thì mới có thể đăng ký thành lập công ty.

Điều lệ công ty cổ phần

Điều lệ công ty cổ phần là một văn bản quy định quan hệ và quyền lợi giữa những người sáng lập công ty và các cổ đông. Trong đó sẽ có các quy định về cách cổ đông tham gia vào góp vốn, quyền và trách nhiệm của cổ động cũng như các quy định về cách quản lý và hoạt động của doanh nghiệp. Nhờ vậy, công ty có thể hoạt động một cách minh bạch, công bằng và ổn định.

Cách thành lập công ty cổ phần Đà Nẵng
Điều lệ công ty cổ phần

Điều lệ công ty được xây dựng dựa trên các nguyên tắc và quy định chặt chẽ của pháp luật về luật doanh nghiệp, luật thuế, luật tài chính, luật lao động. Điều lệ này cũng thể hiện rõ cách công ty hình thành, hoạt động và giải thể.

Sơ đồ tổ chức công ty cổ phần

Cơ cấu tổ chức của một công ty cổ phần có thể được sắp xếp theo một trong hai mô hình sau:

 • Mô hình 1: Công ty cổ phần bao gồm đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, tổng giám đốc, giám đốc. Đối với ban kiểm soát, các doanh nghiệp có thể thành lập hoặc không. Nếu số lượng cổ đông trong công ty của các bạn ít hơn 11 người, các tổ chức đóng vai trò cổ đông nắm giữ ít hơn 50% tổng cổ phần thì có thể không cần thành lập ban kiểm soát.
 • Mô hình 2: Công ty cổ phần bao gồm đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc. Đối với mô hình 2, trong hội đồng quản trị của công ty cổ phần phải có tối thiểu 20% thành viên độc lập. Ngoài ra, công ty còn phải thành lập ban kiểm toán nội bộ và các thành viên độc lập trong hội đồng quản trị sẽ giám sát và quản lý hoạt động của công ty.
Điều kiện thành lập công ty cổ phần thành phố Hồ Chí Minh
Sơ đồ tổ chức công ty cổ phần

Cách đặt tên công ty cổ phần

Đặt tên cho công ty là một việc quan trọng và ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh, danh tiếng và hoạt động của công ty. Để cái tên của các doanh nghiệp được công nhận, pháp luật nước ta cũng đã đề ra những quy định rõ ràng trong việc đặt tên. Tên công ty cổ phần sẽ được hình thành từ “loại hình công ty” kết hợp với “tên riêng”.

Ví dụ, một đơn vị kinh doanh may mặc có thể đặt tên là “Công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ” hoặc “Công ty CP dệt may Hòa Thọ”. Các doanh nghiệp có thể tự do sáng tạo với phần tên riêng của công ty sao cho phù hợp nhất. Đặc điểm chính là hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty sẽ được thể hiện thông qua cái tên này.

Đăng ký thành lập công ty cổ phần Đà Nẵng
Cách đặt tên công ty cổ phần

Nếu doanh nghiệp sử dụng tên tiếng Việt thì cần phải đảm bảo rằng tên được viết bằng bộ chữ cái tiếng Việt, có thể kèm theo ký hiệu hoặc chữ số. Để tên công ty được công nhận, các bạn cần tránh các trường hợp như: đặt tên trùng hoặc gây nhầm lẫn; sử dụng tên tổ chức chính trị; sử dụng ngôn từ vi phạm thuần phong mỹ tục…

Nghĩa vụ của công ty cổ phần

Với cơ cấu tổ chức bao gồm nhiều bên liên quan, liên quan đến lợi ích của nhiều đối tượng nên quyền và nghĩa vụ của công ty cổ phần cũng được quy định rõ trong các văn bản pháp luật. Nghĩa vụ của các cổ đông trong công ty cổ phần được đề cập như sau:

Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông

Khi sở hữu cổ phần của công ty, các cổ đông phổ thông cũng phải tuân thủ những nghĩa vụ như:

 • Góp đủ vốn theo như cam kết ban đầu.
 • Không được phép rút vốn đã góp vào công ty dưới bất kỳ hình thức nào, trừ khi được bên thứ ba hoặc công ty mua lại cổ phần.
 • Tuân thủ các quy tắc và quy định được đặt ra trong điều lệ của công ty và những quy định nội bộ.
 • Tham gia và tuân thủ các quyết định được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đưa ra.
 • Giữ bí mật và bảo vệ thông tin của công ty.
 • Thực hiện các nghĩa vụ khác được đề cập trong điều lệ của công ty và luật doanh nghiệp.
Thành lập công ty cổ phần Hà Nội
Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông

Nghĩa vụ của cổ đông ưu đãi

Cổ đông ưu đãi đóng vị trí quan trọng trong công ty, nhưng họ cũng phải thực hiện một số nghĩa vụ để bảo vệ quyền lợi và duy trì hoạt động ổn định của công ty cổ phần. Những cổ đông sáng lập, có sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết thì không được phép chuyển nhượng quyền biểu quyết này cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.

Những cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức và cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại sẽ không có quyền tham gia vào quyết định biểu quyết và các cuộc họp quan trọng của công ty như Đại hội đồng cổ đông. Thêm vào đó, 2 cổ đông này cũng không được đề cử người vào các vị trí trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của công ty. Ngoài ra, những nghĩa vụ của cổ đông ưu đãi cũng giống với nghĩa vụ của cổ đông phổ thông.

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần 2023 Hà Nội
Nghĩa vụ của cổ đông ưu đãi

Thủ tục, trình tự thành lập công ty cổ phần năm 2023

Quy trình và thủ tục thành lập công ty cổ phần được đề cập như sau:

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Các cá nhân/ tổ chức muốn thành lập công ty cổ phần thì cần phải chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm đầy đủ các giấy tờ như sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Danh sách các cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu có). Đối với các cổ đông nước ngoài là các tổ chức thì cần phải cung cấp thêm danh sách người đại diện theo ủy quyền.
 • Điều lệ của công ty.
 • Bản sao công chứng hợp lệ các giấy tờ: giấy tờ tùy thân của người thành lập (nếu là cá nhân); quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản tương đương khác (nếu là tổ chức); giấy tờ tùy thân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền; nếu có yếu tố tham gia của người nước ngoài thì cần có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ thành lập công ty.
 • Mục lục và bìa của hồ sơ.
 • Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (nếu người đăng ký không phải là người đại diện trên giấy tờ).
Thành lập công ty cổ phần thành phố Hồ Chí Minh
Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Trình tự thành lập công ty cổ phần

Dựa vào Quyết định 845/QĐ-BKHĐT năm 2021, trình tự thành lập công ty cổ phần được thực hiện theo 3 bước cụ thể là:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty cổ phần theo quy định và nộp hồ sơ. Các bạn có thể nộp hồ sơ bằng một trong hai cách sau:

 • Cách 1: Nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.
 • Cách 2: Đăng ký qua Cổng thông tin Quốc gia (https://dangkykinhdoanh.gov.vn/)

Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thành lập công ty.

Bước 3: Nhận kết quả.

Thành lập công ty cổ phần Đà Nẵng
Trình tự thành lập công ty cổ phần

Bảng giá thành lập công ty cổ phần

Để có thể cân đối nguồn ngân sách trong việc thành lập công ty, các bạn có thể tham khảo bảng giá thành lập công ty cổ phần như sau:

Nội dung thực hiện Phí thanh toán cho nhà nước Phí dịch vụ Tổng cộng
Giai đoạn 1: Thành lập công ty 550.000 VNĐ 750.000 VNĐ 1.300.000 VNĐ
Giai đoạn 2: Gói bổ sung: thủ tục thuế ban đầu; chữ ký số; hóa đơn điện tử; tài khoản ngân hàng 1.000.000 VNĐ 500.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ
Tổng cộng 1.550.000 VNĐ 1.250.000 VNĐ 2.800.000 VNĐ

Thành lập công ty cổ phần là sự lựa chọn của nhiều doanh nghiệp khi muốn thu hút nhiều cổ đông và có quyền phát hành cổ phiếu để thu hút vốn. Quy trình đăng ký thành lập công ty cổ phần hiện nay cũng đã được điều chỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều doanh nghiệp. Nhìn chung, công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp rất tiềm năng.

Nếu các bạn vẫn còn có những thắc mắc về vấn đề thành lập một công ty cổ phần và cần được tư vấn trực tiếp thì có thể liên hệ với Luật Thành Thái. Với đội ngũ nhân viên có chuyên môn cao và nhiều năm kinh nghiệm, Luật Thành Thái sẽ là đơn vị đồng hành uy tín, hỗ trợ các bạn một cách chính xác và tận tâm trong các dịch vụ tư vấn pháp lý.

Công ty TNHH Luật Thành Thái

Nhằm đáp ứng những nhu cầu của quý khách hàng về dịch vụ pháp lý Công ty TNHH Thành Thái và Đồng nghiệp đã đuợc thành lập

Fanpage Chat Zalo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *