Điều kiện thành lập công ty vốn nước ngoài

Thành lập công ty vốn nước ngoài là hình thức công ty được pháp luật Việt Nam quy định trong Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Đầu tư 2020, cùng các văn bản hướng dẫn khác. Các hồ sơ, thủ tục cần thực hiện để thành lập doanh nghiệp là điều bất kỳ công ty nào cũng nên nắm, để việc hoàn thành hồ sơ pháp lý được nhanh chóng và đúng quy định. 

Công ty vốn nước ngoài là công ty như thế nào?

Khái niệm công ty là thuật ngữ được sử dụng rất nhiều, tuy nhiên đối với khái niệm công ty vốn nước ngoài là gì thì không phải ai cũng biết. Theo quy định tại khoản 18, khoản 19, khoản 21, Điều 3 Luật Đầu tư 2020 có quy định.

“18. Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân, thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

 1. Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.
 2. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông”.

Do đó, khái niệm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở đây được hiểu là công ty do cá nhân nước ngoài thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam. Tổ chức thành lập theo pháp luật của nước ngoài nhưng hoạt động đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam. Hay các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thành lập, hoạt động tại Việt Nam. 

Điều kiện thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

Mỗi loại hình công ty sẽ có điều kiện, hình thức thành lập khác nhau. Đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài, khi thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, bắt buộc phải đáp ứng các điều kiện. Theo quy định khoản 1, Điều 23 Luật Đầu tư 2020 quy định.

“Điều 23. Thực hiện hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 

 • Tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế khác; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC nếu tổ chức kinh tế đó thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 • Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;
 • Có tổ chức kinh tế quy định tại khoản a điều này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;
 • Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ”. 

Ngoài ra, đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế phải đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm b, điểm c, Khoản 1, Điều 22, Luật Đầu tư 2020 như sau. 

“1. Nhà đầu tư thành lập tổ chức kinh tế theo quy định sau đây.

 1. b) Nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Điều 9 của luật này. 
 2. c) Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa”. 

Thủ tục thành lập doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài

Để thành lập doanh nghiệp có 100 vốn nước ngoài cần phải tuân thủ các điều kiện như ở trên. Ngoài ra còn cần phải chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, giấy tờ để làm thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp. 

Bước 1: Đề nghị chấp nhận chủ trương, dự án đầu tư

Đây là một trong những bước đầu tiên trong quá trình thành lập công ty vốn nước ngoài. Để có thể thành lập công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam cần được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo quy định tại điểm c, Khoản 1, Điều 22, Luật Đầu tư 2020 quy định cần phải có giấy chấp nhận chủ trương đầu tư. 

Hồ sơ xin giấy chấp nhận chủ trương, dự án đầu tư bao gồm. (Khoản 1, Điều 33, Luật Đầu tư 2020).

 • Giấy đề nghị thực hiện dự án đầu tư.
 • Giấy tờ, tài liệu pháp lý của nhà đầu tư: Bản sao căn cước công dân, hộ chiếu; giấy chứng nhận thành lập đối với công ty đã được thành lập. 
 • Dự án đầu tư thể hiện rõ mong muốn, nội dung đầu tư, kinh doanh sẽ thực hiện tại Việt Nam. 
 • Giấy tờ chứng minh nguồn tài chính của công ty. 
 • Bản sao giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ xác nhận quyền sử dụng địa điểm.
 • Hợp đồng BCC đối với các công ty đầu tư theo hình thức BCC. 

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, giấy tờ cần thiết thì đại diện công ty nộp các hồ sơ, giấy tờ về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Nơi công ty, doanh nghiệp sẽ lựa chọn đặt trụ sở. Thẩm quyền duyệt chủ trương đầu tư sẽ thuộc về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, sau khi xem xét dự án đầu tư. 

Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thành lập công ty vốn nước ngoài. 

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thành lập công ty liên doanh với nước ngoài bao gồm các giấy tờ đã chuẩn bị và được phê duyệt ở bước 1 như. 

 • Giấy đề nghị chấp nhận dự án đầu tư.
 • Giấy tờ, tài liệu pháp lý của nhà đầu tư.
 • Giấy chấp nhận chủ trương đầu tư.
 • Bản sao đề xuất dự án đầu tư. 
 • Giấy tờ, tài liệu chứng minh năng lực tài chính. 
 • Hợp đồng BCC đối với hình thức đầu tư hợp đồng BCC. 

Bước 3: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thành lập công ty có người nước ngoài góp vốn.

Hồ sơ làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như bên dưới. 

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 
 • Điều lệ công ty 100 vốn nước ngoài. 
 • Danh sách các thành viên cổ đông, thành viên sáng lập công ty. 
 • Bản sao giấy tờ tùy thân của người đứng đầu công ty, người đại diện theo pháp luật. 
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty vốn nước ngoài thành lập theo pháp luật nước ngoài. 
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

Sau khi đã chuẩn bị các hồ sơ cần thiết như ở trên, công ty sẽ tiến hành nộp hồ sơ cho Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh nơi công ty đặt trụ sở. Hồ sơ sẽ được cơ quan đăng ký xem xét và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ 03 – 05 ngày làm việc. 

Bước 4: Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia

Đây là bước không thể thiếu đối với các công ty trong quá trình thành lập doanh nghiệp. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty phải thực hiện thông báo công khai các thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Các thông tin bắt buộc phải có trên thông báo đó là ngành nghề kinh doanh, tên người đại diện theo pháp luật, mã số thuế, ngày thành lập,… 

Bước 5: Khắc dấu công ty

Sau khi đã được cấp đầy đủ các giấy phép và tiến hành đăng công báo trên Cổng thông tin quốc gia, doanh nghiệp tiến hành khắc dấu doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Đây là con dấu đại diện công ty trong  việc ký kết bất cứ giấy tờ hay văn bản nào. 

Các loại hình công ty có thể thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài. 

Với mỗi cá nhân, tổ chức kinh tế khác nhau sẽ có nhu cầu thành lập công ty theo các loại hình khác nhau. Một số, loại hình công ty có thể lựa chọn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tiếng anh như: 

 • Công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Công ty tnhh có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Công ty liên doanh vốn đầu tư nước ngoài.

Công ty vốn đầu tư nước ngoài là loại hình công ty hoạt động mạnh mẽ ở Việt Nam. Các  doanh  nghiệp cần nắm vững các  hồ sơ, thủ tục để việc thành lập  công ty được suôn sẻ, tốt đẹp.

Luật Thành Thái là đơn vị tư vấn luật pháp hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi sẽ giúp khách hàng giải đáp toàn bộ mọi thắc mắc về các thủ tục quan trọng.

Công ty TNHH Luật Thành Thái

Nhằm đáp ứng những nhu cầu của quý khách hàng về dịch vụ pháp lý Công ty TNHH Thành Thái và Đồng nghiệp đã đuợc thành lập

Fanpage Chat Zalo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *